Aktiviteter

Höstens Aktiviteter och Temamöten

Temamöten

Torsdagen 24 oktober klockan 18.00 – 20.00

LSS-verksamheten i Norrköping kommun
Vård- och omsorgskontoret i Norrköping kommer till oss för att prata om deras verksamhet och om boenden och hur deras handläggare ser på rollfördelningen mot Gode Män och Förvaltare.

Torsdagen 21 november klockan 18.00 – 20:00

Redovisningsmöte med Överförmyndarenheten
Personal från Överförmyndarenheten i Norrköping kommer och informerar lite om 2019 års redovisning.

Styrelsemöte

Torsdagen 24 oktober klockan 17.00 – 18.00

Styrelsemöte i Norrköpings Godman- och förvaltarförening.
Start 17:00 -18:00
Frågor som man vill ska hanteras på mötet skickas in 14 dagar innan till
info@norrkopingsgodman.se
Välkomna

Här är adressen till våra Mötesplatser

Back To Top
loading